Nabízím

 

Individuální konzultace:

Sezení probíhá hodinu a půl až dvě hodiny. Začíná úvodní konzultací o situaci nebo stavu, s nímž za mnou přicházíte. Při konzultaci Vás navedu skrze vaše vlastní úvahy a prožitek do větší koncentrace a hloubky, čímž se sami přiblížíte tématu, kolem kterého se děj odehrává. Již v této fázi probíhá energetická práce. Někdy dochází k přímému pochopení, prožitku a tím uvolnění napětí již v úvodu. Následovně můžeme využít techniky:

Práce s energetickým systémem těla 

Vycházím ze zkušenosti a učení andské kosmologie od peruánských šamanů komunity Q Eros. Poznatky, o něž se dělím, se mi staly velkou oporou. Naučím Vás vnímat se způsobem, na něž západní společnost není zvyklá a pracovat s energií  vašeho těla i ve vztahu s okolím pro její uvolnění a odlehčení pomocí základních technik tohoto učení. Integrace tohoto způsobu vnímání umožňuje změnu úhlu pohledu na životní situace a rozpuštění energetických blokací bránících jejímu přirozenému toku.

Klíč k životu

Technika s prvky kineziologie a odbloků z podvědomí. Vše probíhá jemně a bezpečně. Kineziologicky vytestujeme nejstarší období, kde na dané téma vznikly mentální a emocionální bloky nebo nastavení, bránící v přirozeném řešení situace nebo prožívání a tělo na ně reaguje. Následuje práce pomocí vizualizace a afirmací . Přenastavením pomáhám pouze projít, volíte si ho sami uvědoměním, tak jak vás vaše podvědomí v dané chvíli pustí a vede. Dochází k uvolnění blokující se energie a její transformaci.

Intuitivní malba a kresba